Publikációk

MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára

I. Önálló könyvek

 1. Az önazonosság szépsége. A keresztény identitás esztétikai és erkölcsi vonatkozásai a neuroenhancement, az esztétikai sebészet és az anti-aging világában. Luther Kiadó, Budapest 2018. 185 p.

 2. Idegen méltóság - Preimplantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság elve a teológia kontextusában. L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009. 170 p.

 3. Az egyidejűség derűje. Esztétika, életstílus és teológiai antropológia. Blessed Hope Publishing, Saarbrücken 2015. 96 p.

 4. KözTEs. Közéletiség és ami közöttünk van. Publio Kiadó, Győr 2016. 160 p.

 5. Macskagyökér. Lelki táplálék alul- és túltápláltaknak. Publio Kiadó, Győr 2016. 116. p.


II. Szerkesztett kötetek

 1. Orosz, Gábor Viktor (szerk.): Teológia és határok: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete: Luther Kiadó, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 2020., 240 p.

 2. Orosz, Gábor Viktor (szerk.): Teológia és nyilvánosság: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete: Luther Kiadó, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 2019., 276 p.

 3. Orosz Gábor Viktor - Sági Andrea (szerk.): Hatékonyságnövelés és igényteremtés. Diplomás Pályakövető Rendszer az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, (DPR füzetek 2.), Budapest 2018.

 4. Orosz Gábor Viktor - Sági Andrea (szerk.): Tudásmenedzsment és közösségfokozás. Diplomás Pályakövető Rendszer az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, (DPR füzetek 1.), Luther Kiadó, Budapest 2017. 64. p.

 5. Orosz Gábor (Szerk.): Hol van a te testvéred? Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Budapest: Luther Kiadó, 2011. 248 p.

 6. Béres Tamás / Kodácsy-Simon Eszter / Orosz Gábor (Szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Budapest, 2008. 381 p.

 7. Béres Tamás / Orosz Gábor et al. (Szerk.): A teremtés ünnepe. Tanulmányok, képek, liturgikus szövegek. Luther Kiadó, Budapest, 2008. 167 p.

 8. Korányi András / Orosz Gábor / Reuss András (Szerk.): Norvég egyházi harc. Luther Kiadó, Budapest, 2007. 204 p.

 9. Reuss András / Orosz Gábor (Szerk.): Szabadulni az erőszaktól. Keresztény megközelítések. Luther Kiadó, Budapest, 2005. 212 p.

 10. Reuss András / Orosz Gábor (Szerk.) Meghívás egy közös útra - Az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociális Nyilatkozata (Sozialwort). Luther Kiadó, Budapest, 2005. 138 p.


III. Önálló könyvfejezet


 1. Kognitív enhancement és az ember szakralitása In: Puskás, Attila; Perendy, László (szerk.) Istenképiség, átistenülés, emberi méltóság : Teológiai tanulmányok Budapest, Magyarország : Szent István Társulat, (2019) pp. 256-274. , 16 p.

 2. Relatív pacifizmus?: Dietrich Bohnhoeffer a háborúról és a békéről In: Boda, Mihály; Fischl, Vilmos; Forgács, Balázs; Kliszek, Noémi; Orosz, Gábor Viktor; Padányi, József; Ujházi, Lóránd - Gőcze, István (szerk.) Keresztény teoretikusok, államférfiak és katonák háborúelméletei. Budapest, Magyarország * : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, (2019) pp. 23-34. , 12 p.

 3. Deus nudus est: A test nyilvánossága és elrejtettsége In: Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Teológia és nyilvánosság : Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Evangélikus Hittudományi Egyetem, (2019) pp. 122-136. , 14 p.

 4. A születés és a halandóság etikája In: Fazakas Sándor (szerk.) A protestáns etika kézikönyve. 460 p.Budapest: Luther Kiadó, 2017. pp. 179-222.

 5. Krisztus jelenlétének atmoszférájában In: Tóth Sára, Kókai Nagy Viktor, Marjai Éva, Mudriczki Judit, Turi Zita, Arday-Janka Judit (szerk.): Szólító Szavak – The Power of Words: Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára – Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2015. pp. 167-172.

 6. Evangélikus önazonosság és a vallási tapasztalat vitatottságban rejlő lehetősége In: Szabó Lajos (szerk.): Teológia és oktatás. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. 226 p. Budapest: Luther Kiadó, 2015. pp. 169-183.

 7. Önazonosság és keresztény életstílus. In. Szabó Lajos (Szerk.): Teológia és kultúra. Luther Kiadó, Budapest 2014. pp. 47-60.

 8. Megőrzendő ajándék és odaszánt áldozat: Dietrich Bonhoeffer az öngyilkosságról és az önfeláldozásról - gondolatainak aktualitása In: Filó Mihály (szerk.) Halálos bűn és szabad akarat: Öngyilkosság a jogtudomány tükrében. 315 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.11.18 Budapest: Medicina Könyvkiadó, 2013. pp. 54-62.

 9. Az emberi társadalom hajtóerői: Max Weber és a protestantizmus teremtő ereje In: Kendeh-kirchknopf Péter (szerk.) Evangélikus naptár a 2014. évre: Reformáció és kultúra. Budapest: Luther Kiadó, 2013. pp. 95-98.

 10. Erkölcsi értékek diakóniája: Egyházak Európában Európáért című kiadvány magyar szemmel In: Fazakas Sándor, Ferencz Árpád (Szerk.) „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás: Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012. pp. 547-560.

 11. Utószó Johannes Eger A szenvedés mint Isten kinyilatkoztatása című könyvéhez In: Johannes Eger: A szenvedés mint Isten kinyilatkoztatása: Elmélkedések a szenvedésről. Budapest: Luther Kiadó, 2012. pp. 81-86.

 12. Ha meg kell halni...: Aktív és passzív halálba segítés dilemmái a teológia és az egyházi állásfoglalások tükrében In: Filó Mihály (Szerk.) Párbeszéd a halálról: Eutanázia a jogrend peremén. Budapest: Literatura Medica Kiadó Kft., 2011. pp. 257-267.

 13. Human Dignity and Genetics in a Postsecular Age: Habermas's Ideas Concerning Pre-implantation Genetic Diagnosis and Enhancement in the Context of Theological Traditions In: Péter Losonczi, Aakash Singh (Hrsg.) Discoursing the Post-Secular: Essays on the Habermasian Post-Secular Turn. Münster: LIT Verlag, 2010. pp. 167-178.

 14. Die Beziehung von Kirche und Staat und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen im Prozess des Wandels. In: Dittmer, Jörg (Hrsg.): Erträge. Sommersemester 2010, Augustana. Theologische Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. pp. 11-23.

 15. Jövőkép: az adventus és a futurum találkozása. In: Fabiny Tamás, Prőhle Gergely, Bogdányi Gábor (szerk.): Élő kövek egyháza - az evangélikus megújulás stratégiája. Budapest: Luther Kiadó, 2009. pp. 93-98.

 16. A vallási antidiszkrimináció forrásai az újabb evangélikus teológiában. In: Galik Gábor, Matók Miklós (szerk.): Vallási sokféleség és vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása - a magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében. Budapest: Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, 2009. pp. 45-49.

 17. An der Schwellen zweier Epochen: Zur Rolle der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der postkommunistischen Zeit In: Joachim Heise (Hrsg.): Internationales Staat-Kirche-Kolloquium (15./16. November 2004): Die ungarischen Kirchen. Ihre jüngste Geschichte und aktuelle Probleme. Schriftenreihe des Instituts für vergleichende Staat-Kirche-Forschung, Heft 17, 2005. pp. 89-98.

 18. Soprontól - Sopronig. In. Béres Tamás / Kodácsy-Simon Eszter / Orosz Gábor (Szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Budapest, 2008. pp. 198-208.

 19. Mely kérdésekben és milyen formában lehet párbeszéd az "életről" a biológia és a teológia között? In: Kodácsy Tamás (Szerk.): Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció. Kálvin Kiadó, Budapest 2006. pp. 82-87.

 20. Keresd a nőt! In: József, Szécsi (Szerk.): Keresztény - Zsidó Teológiai Évkönyv, Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest 2006. pp. 113-124.

 21. Az evangélikus-református teológiai különbségek szociáletikai következményei. Az evangélikus olvasat In: Zsengellér József (Szerk.): Szakmaiság és keresztyén etika, RKKK, Budapest 2005. pp. 129-135.

 22. Erőszak - Az egyházi nyilatkozatok társadalmi kontextusa. In: Reuss András / Orosz Gábor Viktor (Szerk.): Szabadulni az erőszaktól. Keresztény megközelítések. Luther Kiadó, Budapest, 2005. pp. 127-132.

 23. Keresztyén emberkép és a molekuláris medicina. In: Szabó Lajos (Szerk.): Ablaknyitás, Luther Kiadó, Budapest 2004. pp. 285-312.

 24. "Mielőtt megszülettél, már ismertelek téged" A preimplantációs genetikai diagnosztika etikai kérdései in: Szabóné Mátrai Marianna (Szerk.) A teológia peremén, A Magyar Tudomány Napja alkalmából az Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendezett konferencia előadásainak gyűjteménye, Luther Kiadó, Budapest 2003. pp. 54-64.

 25. Felekezeteket összekötő házasság in: Szabó Lajos (Szerk.), A lelkigondozás órája, Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest 2000. pp. 23-37.


IV. Tanulmányok és cikkek


 1. Gewaltlosigkeit gegen Terrorismus: Über Theorien der Gewalt bei Stanley Hauerwas und Oliver O’Donovan. In. Zeitschrift für Evangelische Ethik 64 : 2 pp. 132-137. , 6 p. (2020)

 2. Hivatás és felelősség. Teológiai és bioetikai szempontok az ápolás- és gondozásetikában In. Lelkipásztor 2020/2. 51-59. o.

 3. "Mert a hit által mi egy testté váltunk": A lutheri úrvacsoratan teológiájának és lelkiségének értelmezése in. VIGILIA 84 : 11 pp. 811-820. , 10 p. (2019)

 4. Zur Diskussion der biomedizinischen Ethik in Ungarn In. Zeitschrift für Evangelische Ethik 60:(1) pp. 58-65. (2016)

 5. Home, Sweet Home! Escape from the Technical City and Artistic Beauty (Nature and Technology: Remembering Paul Tillich on the 50th Anniversary of his Death, Budapest, 2016.) - Download

 6. „Többet kívánok röpke szavadnál”: A jócselekedetek mint az emberi érték zálogai és biztosítékai? A SZÍV 100:(12) pp. 32-35. (2015)

 7. Élni kell, élni lehet, élni szabad? In. Egyházfórum XXX:(2) pp. 52-53. (2015)

 8. Gyógyítás és gyógyulás - mint a Szentlélek ajándéka. In: Lelkipásztor 89:(8-9) pp. 303-304. (2014)

 9. A különböző vallások szerint hol kezdődik az emberi élet?: Az embrió beültetés előtti genetikai vizsgálatáról VERSYS: A VERSYS CLINICS MAGAZINJA (2013) II:(1) pp. 84-85.

 10. A hatalmaskodásról való lemondás lehetősége és a jövő elővételezésének ajándéka LELKIPÁSZTOR (2013) 88:(1) pp. 2-4.

 11. Jézus érintése és érintettségünk következményei: Lukács 7, 11-16 - Szentháromság után 16. vasárnap (2013) IGAZSÁG ÉS ÉLET VII:(3) pp. 444-449.

 12. Az ember törékenysége és jövöjőe In: Vigilia 2012/4. pp. 272-278.

 13. Keresztény fundamentalizmus és a kreacionizmus. In: Egyházfórum (2012) XXVII:(2) pp. 13-18.

 14. Keresztény értékek a civil társadalomban In: Theologiai Szemle (2012) LV:(3) pp. 178-179.

 15. Egyházak helye a társadalomban. In: Egyházfórum 2009/5-6. pp. 17-19.

 16. Szabadság valamitől – szabadság valamire? A szabad akarat kérdésének néhány aspektusa In: Credo-Evangélikus Műhely (2011)17:(2) pp. 7-14.

 17. De nem így lesz közöttetek: Pasztorális hatalom és vallásökonómiai modell. In: Egyházfórum (2011) 26:(4) pp. 28-31.

 18. "Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból..." In: Lelkipásztor (2011) 86:(2) pp. 43-44.

 19. Miként az Úrral találkozik az ember: Néhány észrevétel az orvosilag asszisztált eutanáziához a keresztény antropológia felől. In: Embertárs (2010) 8:(1) pp. 15-22.

 20. Felelősségünk a nacionalizmus terjedésében. In: Lelkipásztor 2009/2. pp. 82-89.

 21. Izoláció helyett integráció: a konfirmáló család. In: Lelkipásztor 2006/5. pp. 172-173.

 22. A keresztyén etika evangélikus és református olvasata. In: Théma 2005/1-2. pp. 39-46.

 23. Kreacionizmus és kreacionisták. In: Lelkipásztor 2005/3, pp. 91-94.

 24. Christus medicus. In: Credo 2003/1-2, pp. 1-3.

 25. Az emberi élet védelmének kezdete - a tudomány és a morál keresztútján. In: Theológiai Szemle 2002/3. pp. 153-157.

 26. Önmagát teremtő ember? Orvosi genetika a protestáns egyházak szemszögéből. In: Lelkipásztor 76 (2001). pp. 412-415.

 27. A kétszínű élet partján. In: Credo 2001/3-4. pp. 7-13.

 28. Ökumené protestáns szemmel (szerk.). In: Egyházfórum 2008, pp. 1-2.

 29. Az ökumené fagyos korszaka következik? In: Lelkipásztor 2008/1. pp. 12-15.

 30. Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap. In: Lelkipásztor 2006/5. pp. 186-188.

 31. Online Hittan, Esküvő fejezet. In: http://www.onlinehittan.hu/h-8-0.htm, MEE Internet Munkacsoport, 2004.


V. Recenziók

 1. Ulrich H. J. Körtner: Reformatorische Theologie im 21. Jahrhundert In: IGAZSÁG ÉS ÉLET IX.:(3) pp. 498-504. (2015)

 2. Szabó Lajos (Szerk.): A közösségépítő lelkész: Gyakorlati teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészeknek EGYHÁZFÓRUM XXVIII.:(3) pp. 59-60. (2013)

 3. Nem tömjénszagú, hanem életszagú: kinyitja a világot. In: Lelkipásztor (2011) 86:(3) p. 97. 1 p.

 4. Tisztelgés egy bátor kiállás előtt: Fekete Károly: Bármeni Teológiai Nyilatkozat In: Evangélikus Élet (2010) 75:(18) p. 7.

 5. Egy százéves klasszikus: Adolf von Harnack: A keresztyénség lényege in: Credo 2002/1-2, pp. 134-136.

 6. Hans Küng: Mi az egyház? In: Evangélikus Élet 2001/11. p. 6.


VI. Publicisztika

 1. Egyházak a lombikbébiprogramról: Evangélikus álláspont 168 ÓRA XXIX:(35) p. 10. 1 p. (2017)

 2. Áldott légy!: Az egyházak környezetvédelmi felelősségéről In. Evangélikus Élet 80:(49) p. 13. 1 p. (2015)

 3. Fordulat In: Büky Anna (szerk.): Megtérés. Luther Kiadó, Budapest 2015. 93-99. p.

 4. Értéktudatosság In: Evangélikus Élet (2015) 80:(16) p. 1.

 5. Útvonaltervezés In: Evangélikus Élet (2014) 79:(15) p. 1.

 6. Színpadra állított és megváltott testek In: Evangélikus Élet (2014) 79:(13) p. 7.

 7. Harmónia és ökumené In: Reformátusok Lapja: Országos Református Hetilap (2013) LVII.:(3) p. 11. 1 p.

 8. Az inkarnáció ünnepe a szégyenkező ember megváltása szégyenétől: Magamba bújtam volna ... In: Evangélikus Élet (2013) 78:(51) p. 15. 1 p.

 9. Ideje van az életnek, és ideje van a halálnak In: Evangélikus Élet (2012) 77:(18) pp. 1-4.

 10. A párbeszédtől a teljes közösség felé? Az ökumenikus dialógus mérlege Strasbourgban. In: Evangélikus Élet (2011) 76:(30) p. 4. 1 p.

 11. Vallási sokféleség és vallási antidiszkrimináció. In: Evangélikus Élet (2009) 74:(21) p. 7.

 12. Az Ágostai Hitvallás új kiadása. In: Evangélikus Élet 2008/14. p. 4.

 13. Ha véget ér a jövő. In: Híd Magazin 2006/március. pp. 6-7.

 14. Franciaország a sorsa fölött töpreng. In: Evangélikus Élet 2005/09. p. 3.

 15. Egy "homokvihar" margójára. Gyalázatos szenvedélyek és szeretethimnusz. In: Evangélikus Élet 2004/35. p. 6.

 16. Találkozások szemmagasságban. In: Lelkipásztor 2004/2. p. 54.

 17. A szabadság szeretete, vagy szabadság a szeretetre? In: Misszió 2002/3, p. 14.

 18. Szüleim akartak egy gyermeket. Engem Isten akart? In: Evangélikus Élet 2003/2. p. 6.

 19. Felelősség a megszülető, megszületett gyermekekért. In: Evangélikus naptár 2004. pp. 66-68.

 20. Szabadításom nem késik. In: Evangélikus Élet 2002/51. p. 2.